Obiekt:Kino LOT
Inwestor:Gmina Miejska Świdnik ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 15
Inwestycja:Adaptacja budynku kina LOT na Centrum Kultury w Świdniku - Wykonanie kompletnej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
Adres inwestycji:Aleja Lotników Polskich 24, 21-040 Świdnik
Data realizacji:2012/2013