Przed 20 laty uruchomiliśmy i nadal prowadzimy „Zakład Produkcji Pomocniczej” P.W. Klima-Went Sp. z o.o., posiadający dzisiaj ugruntowaną pozycję na rynku i zajmujący się produkcją prefabrykatów wentylacyjnych.

Nasze produkty wykorzystywane są na potrzeby własne prowadzonych budów, jak również przez Klientów zewnętrznych.

Naszymi głównymi produktami są przewody wentylacyjne o przekroju prostokątnym, jednakże poza nimi produkujemy szeroki wachlarz akcesoriów wentylacyjnych, w tym skrzynki rozprężne, przepustnice, kratki, tłumiki, podstawy dachowe, czerpnie, wyrzutnie oraz wiele innych elementów. Produkujemy również konstrukcje stalowe dla central i innych urządzeń wentylacyjnych.

Pełen asortyment wytwarzanych przez nas prefabrykatów wentylacyjnych znajdą Państwo w naszym „Katalogu ZPP Klima-Went”.

Katalog wyrobów ZPP Klima-Went

Zakład Produkcji Pomocniczej wyposażony jest w nowoczesny park maszynowy, który tworzą:

 • wycinarka plazmowa służąca do wypalania (wycinania) z blach każdego dowolnie zadeklarowanego komputerowo kształtu
 • felcarki służące do wykonywania felców łączących ścianki prefabrykatu pomiędzy sobą
 • linia produkcyjna (tzw. „kombajn”) służący do produkcji kanałów prostokątnych, składająca się z rozwijarki do blachy w kręgach oraz maszyny do zamykania felców
 • zgrzewarki
 • krawędziarka
 • żłobiarki
 • piły do profili
 • gilotyny do cięcia blach

Każdy wyrób schodzący z produkcji znakujemy, celem jego identyfikacji. Służą do tego „Naklejki Produkcyjne”, zawierające informacje

 • Nazwa Producenta
 • Data wytworzenia
 • Symbol elementu z projektu budowlanego ułatwiający jego późniejsze wbudowanie
 • Schematyczny rysunek elementu
 • Wymiary elementu
 • Grubość warstwy ocynku blachy zastosowanej przy produkcji