Obsługujemy m.in.

  • Zakłady produkcyjne
  • Stacje paliw
  • Lakiernie
  • Stacje kontroli pojazdów
  • Stolarnie
  • Warsztaty
  • Pralnie
  • Infrastruktura komunalna (oczyszczalnie ścieków)