Obiekt:SPZOZ MSWiA Nowy Blok Operacyjny z łącznikiem
Inwestor:SPZOZ MSWiA w Lublinie
Inwestycja:Wykonanie kompletnej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, istalacji C.T., wody lodowej wraz z automatyką
Adres inwestycji:ul. Grenadierów 3, 20-331 Lublin
Data realizacji:04.2015-10.2017