Obiekt:Podczyszczalnia ścieków Zakładów Chemicznych „Nitro-Chem” S.A. w Bydgoszczy
Inwestor:Zakłady Chemiczne „Nitro-Chem” S.A., ul. Wojska Polskiego 65A, 85-825 Bydgoszcz
Inwestycja:Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i ogrzewania w budynku technologicznym BT
Adres inwestycji:Zakłady Chemiczne „Nitro-Chem” S.A., ul. Wojska Polskiego 65A, 85-825 Bydgoszcz
Data realizacji:04.2017-08.2017