Obiekt:Klinika Okulistyki Ogólnej SPSK1 w Lublinie
Inwestor:SPZOZ SPSK Nr 1, ul. Staszica 16, 20-081 Lublin
Inwestycja:Modernizacja Bloku "C1" - Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja nawilżania parowego
Adres inwestycji:ul. Chmielna 1, 20-079 Lublin
Data realizacji:14.10.2012-14.08.2013