Obiekt:Centrum Spotkania Kultur
Inwestor:Województwo Lubelskie oraz Miasto Lublin
Inwestycja:Budowa Centrum Spotkania Kultur i modernizacja budynku Teatru Muzycznego oraz Filharmonii im. Henryka Wieniawskiegi w Lublinie - wykonanie kompleksowej instacji wentylacji oraz klimatyzacji freonowej
Adres inwestycji:Plac Teatralny 1, 20-029 Lublin
Data realizacji:04.07.2013-30.05.2015