Obiekt:Arena Lublin
Inwestor:Miasto Lublin
Inwestycja:Wykonanie układu instalacji wentylacji mechanicznej
Adres inwestycji:ul. Stadionowa 1, 20-405 Lublin
Data realizacji:01.10.2013-30.05.2014