Zapraszamy do zapoznania się z naszymi realizacjami w kategorii „Budynki ochrony zdrowia – Szpitale i przychodnie”

 • Onkologia, Lublin, ul. Jaczewskiego (kuchnia)
 • Onkologia, Lublin, ul. Jaczewskiego (R.T.G)
 • Onkologia, Lublin, ul. Jaczewskiego (histopatologia)
 • SPSK-1, Lublin, ul. Staszica 16 (stomatologia)
 • SPSK-4, Lublin, ul. Jaczewskiego (kardiochirurgia)
 • SPSK-4, Lublin, ul. Jaczewskiego (centralna sterylizacja)
 • SPSK-4, Lublin, ul. Jaczewskiego (kardiologia)
 • Przychodnia, Opole Lubelskie (R.T.G.)
 • Przychodnia Szpital, Opole Lubelskie (R.T.G.)
 • Szpital Kolejowy w Lublinie, ul. Kruczkowskiego (laboratorium)
 • Szpital Opole Lubelskie Oddział Chirurgiczny (blok operacyjny)
 • Szpital w Kraśniku (OJOK)
 • Szpital w Kraśniku (kuchnia)
 • Szpital w Kraśniku (R.T.G.)
 • Szpital w Lubartowie (stacja dializ i pralnia)
 • Wojewódzki Szpital im. Kard. St. Wyszyńskiego, Lublin, Al. Kraśnicka (blok operacyjny, R.T.G., oddymianie)
 • Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II (Laboratorium Analityczne)
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim (modernizacja bloku operacyjnego)
 • SPSK-4, Lublin, ul. Jaczewskiego (roboty budowlano-instalacyjne budynków A, B, C)
 • SPSK-4, Lublin, ul. Jaczewskiego (przebudowa Zakładu Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii)
 • SP ZOZ MSWiA Lublin, ul. Grenadierów 3 (Budowa łącznika wraz Blokiem Operacyjnym)
 • SPSK-4, Lublin, ul. Jaczewskiego (Aula ,,R”)
 • SPSK-4, Lublin, ul. Jaczewskiego (Przebudowa Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji Blok „C”)
 • SPSK-1 Lublin, ul. Chmielna 1 (Przebudowa Kliniki Okulistyki Ogólnej)